loading
Kliknite za Opel LiveChat
chat
OPEL FINANSIRANJE je posebna ponuda za kupovinu novih Opel vozila uz 0% kamate za kredit u iznosu do 10 000 EUR i rokom otplate do 36 meseci namenjena fizičkim licima, putem koga ćete brže i lakše doći do svog novog Opela. Potpuno komforno, bez odlaska u banku, novi Opel uz OPEL FINANSIRANJE može biti vaš već u našem salonu.

 

U susret željama svojih kupaca, OPEL je proširio ponudu finansiranja – u zavisnosti od perioda otplate, novi automobil možete kupiti na kredit beskamatno ili sa najnižom ratom.

VI BIRATE ILI 0% KAMATA ILI NAJNIŽA RATA.

Opel Finansiranje se odnosi na sledeće modele: Adam Glam/Slam, nova Corsa, Meriva, Astra limuzina, Nova Astra, Astra Sports Tourer, Mokka i Insignia.

Sve što treba da uradite je da nas posetite i da odaberete svoj željeni model.

Maksimalni iznosi kredita uz OPEL FINANSIRANJE sa kamatom 0%, zavise od modela vozila i važeći su po sledećem:

  • do 7 000 EUR kredita za modele Adam Glam i Slam, nova Corsa, Meriva, Astra sa 4 vrata, Nova Astra, Astra Sports Tourer
  • do 10 000 EUR kredita za modele Mokka, Insignia, i za pojedine Cosmo i Drive! modele Zafire Tourer
ZA KUPCE KOJI ŽELE BESKAMATNO FINANSIRANJE OPEL JE OBEZBEDIO KREDIT UZ PERIOD OTPLATE DO 3 GODINE

Reprezentativni primeri

Model: Opel Corsa Enjoy 1.4 75KS, 5 vrata

Cena vozila: 10,999 EUR

Učešće: 3,999 EUR

Mesečna rata: 194.44 EUR

NKS: 0.00%1
EKS: 0.62%

 

Model: Opel Meriva Drive! 1.4 100KS

Cena vozila: 12,550 EUR

Učešće: 5,550 EUR

Mesečna rata: 194.44 EUR

NKS: 0.00%1

EKS: 0.62%

 

Model: Opel Astra Enjoy 4 vrata 1.6 115KS

Cena vozila: 12,685 EUR

Učešće: 5,685 EUR

Mesečna rata: 194.44 EUR

NKS: 0.00%1

EKS: 0.62%

 

Model: Nova Opel Astra Selection 5 vrata 1.4 100KS

Cena vozila: 13,730 EUR

Učešće: 6,730 EUR

Mesečna rata: 194.44 EUR

NKS: 0.00%1

EKS: 0.62%

 

Model: Opel Astra Sports Tourer Selection 1.4 100ks

Cena vozila: 14,400 EUR

Učešće: 7,400 EUR

Mesečna rata: 194.44 EUR

NKS: 0.00%1

EKS: 0.62%

 

Model: Opel Mokka X Enjoy 1.6 115KS

Cena vozila: 16,780 EUR

Učešće: 6,780 EUR

Mesečna rata: 277.78 EUR

NKS: 0.00%1

EKS: 0.44%

 

Model: Opel Insignia Edition 4 vrata 1.8 140KS

Cena vozila: 17,700 EUR

Učešće: 7,700 EUR

Mesečna rata: 277.78 EUR

NKS: 0.00%1

EKS: 0.44%

 

Model: Zafira Edition 5vrata 1.4 140KS

Cena vozila: 17,765 EUR

Učešće: 7,765 EUR

Mesečna rata: 277.78 EUR

NKS: 0.00%1

EKS: 0.44%

1Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 06.02.2017.godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menica: 50.00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246.00 RSD, trošak održavanja računa: 230.00 RSD mesečno za klijente bez zarade.

ZA KUPCE KOJI ŽELE MANJU RATU I DUŽI PERIOD OTPLATE NA RASPOLAGANJU JE OPEL FINANSIRANJE UZ KAMATNU STOPU OD 1.88% I ROK OTPLATE DO 4 GODINE

Reprezentativni primeri

Model: Opel Corsa Enjoy 1.4 75KS, 5 vrata

Cena vozila: 10,999 EUR

Učešće: 3,999 EUR

Mesečna rata: 153.03 EUR

NKS: 1.88%2
EKS: 3.04%

 

Model: Opel Meriva Drive! 1.4 100KS

Cena vozila: 12,550 EUR

Učešće: 5,550 EUR

Mesečna rata: 153.03 EUR

NKS: 1.88%2

EKS: 3.04%

 

Model: Opel Astra Enjoy 4 vrata 1.6 115KS

Cena vozila: 12,685 EUR

Učešće: 5,685 EUR

Mesečna rata: 153.03 EUR

NKS: 1.88%2

EKS: 3.04%

 

Model: Nova Opel Astra Selection 5 vrata 1.4 100KS

Cena vozila: 13.730 EUR

Učešće: 6,730 EUR

Mesečna rata: 153.03 EUR

NKS: 1.88%2

EKS: 3.04%

 

Model: Opel Astra Sports Tourer Selection 1.4 100ks

Cena vozila: 14,400 EUR

Učešće: 7,400 EUR

Mesečna rata: 153.03 EUR

NKS: 1.88%2

EKS: 3.04%

 

Model: Opel Mokka X Enjoy 1.6 115KS

Cena vozila: 16,780 EUR

Učešće: 6,780 EUR

Mesečna rata: 218.61 EUR

NKS: 1.88%2

EKS: 2.85%

 

Model: Opel Insignia Edition 4 vrata 1.8 140KS

Cena vozila: 17,700 EUR

Učešće: 7,700 EUR

Mesečna rata: 218.61 EUR

NKS: 1.88%2

EKS: 2.85%

 

Model: Zafira Edition 5vrata 1.4 140KS

Cena vozila: 17,765 EUR

Učešće: 7,765 EUR

Mesečna rata: 218.61 EUR

NKS: 1.88%2

EKS: 2.85%

2 Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za I kvartal iznosi -0.314%, fiksni deo iznosi 2.194%. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. EKS obračunat na dan 07.02.2017. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze sledeći troškovi menica: 50.00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.00%, trošak održavanja računa: 230.00 RSD mesečno za klijente bez zarade u poslovnoj banci Opela.

ZA PERIOD OTPLATE DO 5 GODINA KAMATA UZ OPEL FINANSIRANJE IZNOSI NEVEROVATNIH 2.88%

Reprezentativni primeri

Model: Opel Corsa Enjoy 1.4 75KS, 5 vrata

Cena vozila: 10.999 EUR

Učešće: 3.999 EUR

Mesečna rata: 126.67 EUR

NKS: 2.88%3
EKS: 3.96%

 

Model: Opel Meriva Drive! 1.4 100KS

Cena vozila: 12.550 EUR

Učešće: 5.550 EUR

Mesečna rata: 126.67 EUR

NKS: 2.88%3

EKS: 3.96%

 

Model: Opel Astra Enjoy 4 vrata 1.6 115KS

Cena vozila: 12.685 EUR

Učešće: 5.685 EUR

Mesečna rata: 126.67 EUR

NKS: 2.88%3

EKS: 3.96%

 

Model: Nova Opel Astra Selection 5 vrata 1.4 100KS

Cena vozila: 13.730 EUR

Učešće: 6,730 EUR

Mesečna rata: 126.67 EUR

NKS: 2.88%3

EKS: 3.96%

 

Model: Opel Astra Sports Tourer Selection 1.4 100ks

Cena vozila: 14.400 EUR

Učešće: 7,400 EUR

Mesečna rata: 126.67 EUR

NKS: 2.88%3

EKS: 3.96%

 

Model: Opel Mokka X Enjoy 1.6 115KS

Cena vozila: 16.780 EUR

Učešće: 6.780 EUR

Mesečna rata: 180.96 EUR

NKS: 2.88%3

EKS: 3.78%

 

Model: Opel Insignia Edition 4 vrata 1.8 140KS

Cena vozila: 17.700 EUR

Učešće: 6.700 EUR

Mesečna rata: 180.96 EUR

NKS: 2.88%3

EKS: 3.78%

 

Model: Zafira Edition 5vrata 1.4 140KS

Cena vozila: 17.765 EUR

Učešće: 8.765 EUR

Mesečna rata: 180.96 EUR

NKS: 2.88%3

EKS: 3.78%

3 Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za I kvartal iznosi -0.314%, fiksni deo iznosi 3.194%. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. EKS obračunat na dan 07.02.2017.godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze sledeći troškovi menica: 50.00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.00%, trošak održavanja računa: 230.00 RSD mesečno za klijente bez zarade u poslovnoj banci Opela.

Uslovi kredita:

Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
Iznos kredita: 1.000 EUR - 10.000 EUR
Period otplate: 13 meseci - 60 meseci
Minimalno učešće: 30%
Nominalana kamatna stopa: fiksno 0% za kredite sa rokom otplate do 36 meseci, varijabilno 1.88% za kredite sa rokom otplate do 48 meseci, varijabilno 2.88% sa rokom otplate do 60 meseci

Bez troškova obrade kredita za beskamatne kredite; 1% finansiran trošak obrade za kredite uz kamatnu stopu 1.88% i 2.88%.

Bez troškova delimične ili preveremene otplate.

Instrumenti obezbeđenja:

Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjima

Administrativna zabrana

Bez zaloge za iznose kredita do 10.000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva

Bez kasko osiguranja za iznos kredita do 10.000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva

Ostali uslovi kredita:

Klijent mora biti državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji ili strani državljanin sa prebivalištem u Republici Srbiji;

Klijent mora biti u stalnom radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme, ili u penziji;

Minimum 1 godina neprekidnog radnog staža;

Minimum 6 meseci kod poslednjeg poslodavca;

Minimum 20 godina starosti klijenta u trenutku podnošenja zahteva za kredit.
promo 
Idi na vrh